Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy game bài đổi thưởng

Tin Đảng-Đoàn 28/04/2023

Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy game bài đổi thưởng là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy game bài đổi thưởng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK); đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban tham mưu Đảng ủy Khối, lãnh đạo Tổng công ty dự và động viên Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng bộ game bài đổi thưởng (Vinataba) được thành lập theo Quyết định số 239 – QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đó, Đảng bộ game bài đổi thưởng là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ Vinataba có 8 tổ chức đảng trực thuộc (6 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở trực thuộc) với 594 đảng viên. Đến nay, sau hơn 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Vinataba đã có 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Hơn 15 năm qua, Đảng bộ Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần tích cực trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tạo dựng nền móng vững chắc cho thành công và sự phát triển bền vững của Vinataba.

Nổi bật, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ được Đảng bộ Vinataba coi trọng và triển khai đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố; chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Đảng ủy Vinataba đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên từ Tổng công ty đến cơ sở. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và chính thức hoạt động vào ngày 1/7/2019.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Vinataba đã ban hành Nghị quyết chấm dứt việc hợp nhất của các Ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ và Ban chuyên môn. Đồng thời, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty, gồm: Ban Tổ chức; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy.

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các quyết định: Phân công đồng chí Ngô Thị Ngọc Duyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đối ngoại Tổng công ty đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; Phân công đồng chí Lê Văn Doan – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT, Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát  Tổng công ty  đảm nhận nhiệm vụ Thủ Trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trần Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy game bài đổi thưởng ; Điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lương Văn Liên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Phó Trưởng Ban kiểm tra kiểm soát Tổng công ty giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Điều động bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Quang Vịnh – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Tổng công ty giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty, giao đồng chí Lê Quang Vịnh nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Vân – Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại Tổng công ty giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty. Đồng thời ban hành quyết định điều động 11 cán bộ về công tác tại các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hà Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ

Chúc mừng các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, điều động các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ, đồng chí Hà Quang Hòa bày tỏ tin tưởng: Với kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian công tác vừa qua và ý thức trách nhiệm lao động, cống hiến nhiệt tình, các đồng chí sẽ là những hạt nhân đóng góp tích cực, tham mưu chất lượng cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty cần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp cận ngay công việc; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, “giữ vững nguyên tắc, nắm chắc nghiệp vụ”, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực ĐUK đã khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập lại 4 Ban Đảng nhằm mục tiêu chỉnh đốn và xây dựng Đảng, lựa chọn cán bộ có trình độ để đưa về các ban Đảng, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động của các cơ quan được thông suốt, kịp thời khi triển khai công việc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Đảng ủy Tổng công ty cần đề xuất với Đảng ủy Khối để kịp thời báo cáo với Trung ương cùng tháo gỡ cho đơn vị.

  • Tag:

Bài viết liên quan