Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy game bài đổi thưởng tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị – hành trình về với địa chỉ đỏ ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả

Tin Đảng-Đoàn 10/10/2023

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023), 16 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 16 năm thành lập Đảng bộ game bài đổi thưởng , trong 2 ngày 8-9/10/2023, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy game bài đổi thưởng đã tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị, “Về nguồn” tại ATK Định Hóa – Thái Nguyên và Khu di tích Quốc gia Tân Trào – Tuyên Quang cho hơn 45 đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra toàn Đảng bộ. Đoàn công tác do Đ/c Lê Văn Doan – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty làm Trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tới thăm, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Di tích lịch sử nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Khu di tích văn hóa-lịch sử và sinh thái Quốc gia Tân Trào (Tuyên Quang). Đoàn đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu những địa danh ghi dấu mốc lịch sử của dân tộc ta suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến như Lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa – Thái Nguyên, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối ngày 8/10, trong chương trình sinh hoạt chính trị, đ/c Lê Văn Doan đã ôn lại truyền thống và những dấu mốc quan trọng của ngành kiểm tra Đảng nói chung, về công tác kiểm tra của Đảng bộ game bài đổi thưởng nói riêng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ ngày đầu thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng đã được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo các cấp ủy và các tổ chức đảng thực hiện (thời gian này, Đảng chưa thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách). Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh, đó là: Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng thành lập theo Quyết định số 29/NQ/TW, ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa 1) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký; ngày đó trở thành Ngày Truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 03 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc), đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”.

Trải qua 75 năm phát triển và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức được rằng: Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ngành Kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục, bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra nhiệm vụ tiếp tục “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác nội chính, thanh tra, kiểm toán; phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Kiểm tra các cấp”. Để phát huy những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 và 6 khoá XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó chú trọng thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; (2) Tiếp tục thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, công tác kiểm tra của Đảng bộ game bài đổi thưởng và các cấp ủy đảng cơ sở đã từng bước phát triển, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra trong toàn Đảng bộ game bài đổi thưởng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể, sự cố gắng, nỗ lực của từng cá nhân cán bộ làm công tác kiểm tra đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhất quán tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ game bài đổi thưởng luôn được thực hiện đúng quy định của Đảng, đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra, hàng năm số lượt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tăng dần, phương pháp công tác được đổi mới, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần vào xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; làm trong sạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ game bài đổi thưởng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Doan cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty và cấp cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt:

Một là, Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát. Đổi mới mạnh mẽ từ phương pháp làm việc đến cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo hướng hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, phù hợp; chú trọng chất lượng, hiệu quả, thực hiện theo đúng phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, xem xét kỷ luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng kiểm tra các chuyên đề thuộc lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra vi phạm theo yêu cầu và thực tiễn đặt ra.

Hai là, Xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Sửa đổi, bổ sung mới các quy chế, quy định về chế độ, chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế. Ban hành mới các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là quy chế về chức năng nhiệm vụ sau hợp nhất, quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng với các bộ phận chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên.

Ba là, Kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tâm huyết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu cao, kinh nghiệm và có kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể nói, chương trình sinh hoạt chính trị của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy game bài đổi thưởng tại ATK Định Hóa Thái Nguyên và Khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Hành trình “Về nguồn” đã để lại cho đoàn công tác những bài học thực tế quý giá, hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, dân tộc, về truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Xác định tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đều tự hào với 75 năm – một chặng đường vẻ vang, đánh dấu sự hình thành, phát triển đi lên của Ngành Kiểm tra Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất và từng bước đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác trong Chương trình sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa-Thái Nguyên và Tuyên Quang:

Đoàn làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các bậc tiền bối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước
Đồng chí Lê Văn Doan – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy game bài đổi thưởng – Trưởng đoàn công tác ghi sổ lưu bút
Đoàn nghe giới thiệu về di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác thăm di tích lịch sử địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác dâng hương trước “Phiến Đá Thề” tại Đình Tân Trào – nơi đây, ngày 17/8/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng ra mắt Quốc dân Đại hội, thay mặt Ủy ban, Hồ Chủ tịch đã đọc lời thề quyết tâm giành độc lập dân tộc
Đoàn công tác thăm di tích lịch sử Lán Nà Nưa – thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang – là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 8 giành chính quyền trong cả nước
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cây đa Tân Trào
  • Tag:

Bài viết liên quan