Top 5 Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Hiện Nay - game bài đổi thưởng

Đoàn giám sát Công đoàn Công thương làm việc với Công đoàn game bài đổi thưởng

Tin Đảng-Đoàn 24/11/2023

Ngày 23/11/2023 tại Văn phòng game bài đổi thưởng ,  Đoàn giám sát của Công đoàn Công Thương  Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Viêt Nam để kiểm tra giám sát việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính, hoạt động của Ủy ban kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) làm Trưởng đoàn; đồng chí Lê Thị Đức – Phó Chủ tịch và các thành viên là lãnh đạo các Ban chuyên đề, phụ trách Ủy ban kiểm tra CĐCTVN.  Về phía Tổng công ty có đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Diệu Hương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Về phía Công đoàn Tổng công ty có đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Văn phòng Công đoàn, kế toán Công đoàn Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Hồ Kỳ Quốc Hùng đã báo cáo đoàn kiểm tra cáo kết quả hoạt động của công đoàn năm 2023 và chấp hành điều lệ công đoàn việt nam, việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền và các nội dung khác. Báo cáo còn nêu rõ việc quá trình triển khai đại hội và tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong Tổng công ty. Báo cáo đã nêu bật về những kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và việc triển khai thực hiện hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai công tác tuyên truyền, công tác vận động NLĐ, đoàn viên CĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và  là trung tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

  • Tag:

Bài viết liên quan